Bar's Resort
Qtime & Qlife

We leven in een tijd,
waar we Qlife – Quality of Life – belangrijk vinden.
We hechten er waarde aan en we kiezen er steeds vaker voor.
We willen het creëren, behouden en continueren. De vrijheid om
onze eigen tijd in te delen is steeds meer aanwezig en zo
richten we ons leven dan ook het liefst in. Met
(zo veel mogelijk) aspecten, die ons
dat gevoel van vrijheid
en geluk geven.

 

Het is een tijd,
waarin we grensverleggend kunnen zijn,
|maar ook andersom. Want hoe meer Qlife je lijkt te creëren
en bewerkstelligen, hoe minder u daadwerkelijk van Quality time – Qtime –
lijkt te kunnen genieten. De heersende tijd van drukte en van druk,
wordt hiermee ook voelbaar en zichtbaar in uw eigen leven.
Een leven, waar u misschien de kracht van (uw)
mogelijkheden kunt proeven, maar waar u ook
tegen de druk ervan kunt
aanlopen.

 

We leven ook in een tijd,
waar we soms (on)bewust waarde (kunnen) hechten
aan prestatie, uiterlijk en omgeving. Alles uit uzelf halen en het leven
kan soms een op zichzelf staand punt zijn geworden, dat meer bepaalt dan u zelf,
zonder hierbij na te gaan of dit u nu ook daadwerkelijk, een gevoel van geluk
geeft, Er kan een innerlijk ‘zoeken’ ontstaan, naar een gevoel
van balans, waarbij u uw Qlife continueert, evenals
dat u van Qtime blijft genieten.

Lees meer

In het vertragen van de aandacht,
waarbij u het verlangen naar eenvoud en uw behoefte
aan rust met kleine stapjes volgt, kunnen verrassend genoeg,
al kleine momenten worden gevonden, waar gewoon u ‘gewoon
’ even gelukkig kunt zijn en een gevoel van harmonie
kunt ervaren. Het ‘proeft’ wellicht naar meer.

 

Tijd om ‘even’ stil te staan.

Bar's Resort
E-Yourneys & Tools (ook online)

Wanneer u meer geluk,
balans of vrijheid zou willen creëren, met die beoogde
peace of mind, zou u ervoor kunnen kiezen een (op maat gesneden)
e-journey te volgen van Bar’s Resort. E-journeys zijn lifestyle
programma’s, die zich richten op bijvoorbeeld Balans,
Happiness en Freedom. Bij deze e-journeys wordt
u stap voor stap ‘meegenomen’ en geïnspireerd,
in hoe u bijvoorbeeld meer balans, geluk
en vrijheid kunt creëren in uw leven,
terwijl u uw energie verlevendigt
en ‘duurzaam’ op pijl
weet te houden.

 

De website Bar’s Resort
is een (online) resort voor psychologie
en work – life coaching, waar u in iedere bar (bijv beachbar
of diningbar) tools, vragen en oefeningen kunt vinden,
die de intentie hebben u naar deze plek in
uzelf te brengen.

 

Ze worden u hier
ontspannen aangeboden, in de vorm van
zogenaamde presents, appatizers, postcards, cocktails
& wines. Ze sluiten allemaal aan bij de verschillende behoeften en wensen,
die u kunt hebben in het leven, en willen, terwijl u even tijd neemt voor uzelf,
u van dienst zijn, u een ideale state of mind te laten ervaren.
Voelt u zich vrij even adem te halen en op te laden,
voordat u weer verder gaat.

 

U kunt ervoor kiezen,
deze tools of ‘reizen’ zelf te maken online of aan de hand
van interviews, consults of (intensive) coaching van mijzelf. U creëert
overzicht, inzicht en hebt weer helder zicht op de dingen, nadat u
uw eigen re-sort hebt gedaan van zowel de tijd, die voor u ligt,
als de tijd, die achter u ligt, vanuit het perspectief dat u
in het hier en nu, heeft kunnen ontdekken.

 

Met ‘more room and a view’,
ofwel met meer ruimte heeft u zicht kunnen krijgen
op de ervaringen, die zich in uw algeheel zijn (nog) bevonden.
Nu op een rij gezet. Het is weer zo helder als de denkbeeldige zee,
die soms zo vlak als een spiegel is. Een van de
symbolische tools van het ‘re-sort’.

 

De re-treat begint,
zodra uw inzichten zijn komen in te dalen
en eye-openers zich vertalen tot een wezenlijke verandering
van houding. Naar uzelf toe. En daarmee naar het leven en de mensen
om u heen. Discover Bar’s (and Re-sort) is m’n eigen methode
bestaande uit een filsofie, guidlines en tools, die u tevens
als een een wandeling kunt doorlopen, terwijl
u door uw eigen leven
‘wandelt’.

 

Lees meer

A total combination
Bij the total combination van een presentatie, training & consultancy traject van
Bar’s Resort komen elementen als werkdruk, work-life balance en tijds-en aandachts
verdeling aan de orde, maar ook aspecten als communicatie, drijfveren, (core) culture, waarden en persoonlijke expressie van talent
krijgen de ruimte, waar een ieder zich mee
kan afstemmen.

 

Aan de hand van een eerste afspraak,
zal worden gekozen wat centraal moet komen te staan.
Zowel gemeenschappelijk als individual verlangens, behoeften en doelen
worden kenbaar gemaakt, zodat de sessie(s) een ideale aansluiting
zullen vinden, bij zowel jullie als persoon,
als bij jullie als team.

 

Indien er een wezenlijke veranderslag moet plaatsvinden,
en er eerder sprake zal gaan zijn van transformatie, is deze manier
van werken prettig gebleken. Er zal naast dat er gebruik zal worden gemaakt
van een timeframe, die overzicht biedt, ook ruimte (juist) zijn voor
persoonlijke inzicht(en). Deze bieden vaak de essentiele
meerwaarde voor de constructieve (her)indeling van
een organisatie, ten gunste van projecten.

 

De tools van Bar’s Resort kunnen (online) worden toegepast
en kunnen precies de ondersteuning bieden, waar behoefte aan is.

 

“ The resort that travels with you”

Naar bars resort

Bar's Resort
Interviews & Intensive Coaching

Zou u meer de diepte
in willen en verdergaand overzicht willen hebben,
kunt u aan de hand van inter-views en intensive coaching een eigen ‘re-sort’,
‘re-treat’ en ‘re-set’ bewerkstelligen. U maakt uw eigen (innerlijke)
wereld weer herkenbaar, passend bij het nieuwe perspectief,
dat u door uw innerlijke ontwikkeling en
de ‘verzameling’ van ervaringen,
bent komen in te
nemen.

 

U maakt een journey
over Bar’s Resort, onder begeleiding
van een (intensief) coachingstraject, waarbij u thema’s
kunt gaan verbinden of koppelen aan ervaringen in uw leven
en hoe zij zich verhouden tot uw levensloop. U volgt de methode
Discover Bar’s Resort, bestaande uit een filsofie, guidlines
en tools, die de intentie hebben u verder te brengen en
uw (levens) energie een impuls te geven, om deze
vanuit de eigen golflengte en flow, weer te
laten doen stromen. Telkens weer uw
perspectief als vertrekpunt
nemend.

Lees meer

U leert patronen (h)erkennen
en doorbreken en door middel van emotionele
competenties, ook uw omgeving met die autenthieke ik
en perspectief, kennis te laten maken. U bent
voelbaar weer compleet. U voelt zich
uzelf en voelt zich
verbonden.

 

Zowel een daily
als een ‘deeper detox’, kunnen verlichting
brengen en vaak letterlijk adem. Met ondersteuning
van de interviews en coachingsgesprekken ontdekt u iedere bar,
die zich op het resort mag bevinden en ont-dekt daarmee
iedere bar(riere) in uzelf, die daar is komen te ontstaan,
maar zich ook deed afsluiten van die authentieke
echte zelf, uw kern, uw core.

Bar's Resort
(Yin) Yoga & Meditatie

Zowel yoga als meditatie
kunnen beiden middelen zijn, waarmee u de diepe(re)
ontspanning in uzelf kunt ervaren. Als ze voor u werken, kunnen beiden
veel doen. Uw hoofd legen is prettig en de diepere lagen vinden in uzelf,
kan voelen als ‘thuis’ komen, waar alles gewoon goed is. Door met
regelmaat deze aandacht aan uzelf te geven, kan een (over)alert
spanningsveld weer verzachten en de algehele energiestroom
(weer) voelbaar vrijlijk op gang komen en doorgang
vinden. Het voelt weer eigen en levendig aan.
Rustig, terwijl de verbinding met verbeelding,
uw kracht en ‘zicht’ aanspreekt.

 

De oefeningen van yin yoga
zijn ontspannen, rustgevend en relatief eenvoudig,
maar hebben wel een diepere werking op de organen van ons
lichaam. Het brengt op een prettige manier, balans aan, in een
(soms te) drukke of dynamische en actieve ‘yang’ leefstijl. Welk
ook ‘goed’ is en vaak een lekker gevoel geven. Anders dan
andere vormen van yoga, ‘bereikt’ u door het doen
van yin yoga ‘the connected tissue’, de laag tussen
onze botten en het spierweefsel, welke zorgt
voor een vernieuwing en verjonging
van de energie.

Lees meer

Het is de laag,
waar duurzame energie opgeslagen ligt,
maar waar men vaak (onbewust) niet bij kan komen.
De ontspanning blijft (onbewust) ’steken en stoppen’ bij het
spierweefsel. Hieronder kunnen zich echter blokkades nestelen
en waar ze anders blijven terugkeren, kunnen deze
nu prettig vrijkomen, met inzichten, in uw ‘taal’.
Lichaam en geest zijn één.

 

Individueel kan het,
ofwel worden geïntegreerd tijdens een consult,
of er kan apart en uitsluitend aandacht aan worden besteed.

 

In (klein) groepsverband
worden er mini-walk-in-sessies aangeboden.
U kunt contact opnemen voor meer
informatie over dagen
en tijden.

Bar's Resort
Personal Poems, wine in words

Wanneer u graag
een persoonlijk gedicht zou wllen laten maken,
voor uzelf of om aan een ander cadeau te geven, zal u worden
ontvangen voor een interview. Het gesprek, dat we met elkaar zullen hebben,
over uzelf of een dierbaar en speciaal persoon in uw leven, zal zich vertalen
tot een verhalend gedicht, dat tijdloos mee gedragen kan worden.
Door u of door de persoon, die centraal staat.
Hij of zij zelf is ook welkom, om zich
persoonlijk aan het interview
over te geven.

De gevoelens in uw hart,
kunt u met liefde delen. Ook voor uzelf
kan het een mooie, fijne en bijzondere ervaring zijn,
wanneer u zich in het gedicht
weerspiegeld ziet.

 

“ Special poems for special people..
..like a presents to open… ”

Naar bars resort

Bar's Resort
Presentaties & Trainingen

Bent u geïnteresseerd
in een training voor uw team of een presentatie
voor het bedrijf waar u werkt? Is er die behoefte aan balans, tussen werk
en privé? Aan werken vanuit ruimte en rust, maar ook juist vanuit dynamiek
en passie? Op basis van een eerste meeting of sessie kan er een op maat
gesneden traject worden besproken, die aansluit
bij jullie doelen en wensen.

 

Tijdens een training kunt u ontdekken, hoe jullie
persoonlijke waarden overeenkomen met die van de (nieuwe) core
van het bedrijf. Maar ook andersom. Een (nieuwe) bedrijfscultuur kan zo
ontstaan, waarbij kleine aanpassingen door een goede afstemming
met elkaar, al voor een aanzienlijke meerwaarde kunnen zorgen.

Een wezenlijke verschil in en van beleving,
draagt niet alleen bij aan een goede sfeer. ‘De dingen’ zijn
ook helder gemaakt, in kaart gebracht en ook de verantwoordelijkheden
zijn duidelijk Iedereen weet weer, waar hij of zij mee bezig ‘moet’
zijn en voelt zich ook gestimuleerd, (intrinsiek)
gemotiveerd en gesupport.

 

Door een sterke Core Culture
van binnen uit te creëren, bouwt u als het ware
een stevig fundament voor het bedrijf of de organisatie.
Vanuit deze ‘stevigheid’ en kracht, kan de aandacht en energie gericht
en gewend worden aan de doelen, die het heeft. Ontdek dan ook
de voordelen van elkaar (meer) ruimte en vrijheid geven,
terwijl u wel met elkaar in contact
blijft staan.

Lees meer

A total combination:

Bij the total combination van een presentatie, training & consultancy traject van Bar’s Resort komen elementen als werkdruk, work-life balance en tijds-en aandachts verdeling aan de orde, maar ook aspecten als communicatie, drijfveren, (core) culture, waarden en persoonlijke expressie van
talent krijgen de ruimte, waar een ieder zich mee
kan afstemmen.

 

Aan de hand van een eerste afspraak,
zal worden gekozen wat centraal moet komen te staan.
Zowel gemeenschappelijk als individual verlangens, behoeften en doelen
worden kenbaar gemaakt, zodat de sessie(s) een ideale aansluiting
zullen vinden, bij zowel jullie als persoon,
als bij jullie als team.

 

Indien er een wezenlijke veranderslag moet plaatsvinden,
en er eerder sprake zal gaan zijn van transformatie, is deze manier
van werken prettig gebleken. Er zal naast dat er gebruik zal worden gemaakt
van een timeframe, die overzicht biedt, ook ruimte (juist) zijn voor
persoonlijke inzicht(en). Deze bieden vaak de essentiele
meerwaarde voor de constructieve (her)indeling van
een organisatie, ten gunste van projecten.

 

De tools van Bar’s Resort kunnen (online) worden toegepast
en kunnen precies de ondersteuning bieden, waar behoefte aan is.

 

A Good Work – Life balance
rules this floor ” !

Naar bars resort

Bar's Resort
Voor Coaches & Psychologen

Zou u als psycholoog of coach
met de tools en de methode willen werken,
kan een presentatie of training u ermee laten doen kennismaken
om zo te ontdekken hoe u deze eenvoudig toe kunt
passen in de praktijk.

 

U kunt thema’s en vraagstukken,
die aanwezig zijn en ‘leven’ bij cliënten en/of patiënten,
zichtbaar voor hen maken. Het kan een behandeling of (coachings)traject
in een aanzienlijke versnelling zetten, maar bovenal de persoon zelf,
effectief, positief en oplossingsgericht ermee aan de slag
laten gaan, hetgeen het (zelf)vertrouwen een boost
doet geven. Zeer veel waard. Het kan (onbewust)
de vervulling zijn, van een lang
gekoesterde
wens.

 

Een zelf samengestelde
groep behoort ook tot de mogelijkheden.

Bar's Resort
Coorporate Coaching & Consultancy

Zou u (naar aanleiding
van een training of presentatie)
een individueel coaching & consultancy traject aan
willen vragen voor (een aantal van) uw team, zal dit een combinatie
zijn, die veel kan bieden. Wanneer een ieder zich wezenlijk
en werkelijk in z’n element voelt, komt dat
het geheel op meerdere vlakken
ten goede.

 

Bovendien kan een terugkoppeling
veel ‘geven’. Alsof men niet alleen z’n plek weer heeft gevonden,
maar zich naar aanleiding van een evaluatie, ook weer gezien
en begrepen weet. Er is weer understanding.

 

Vanuit de (herstelde) natuurlijke balans
en een ‘refreshed’ energie pijl, weet een ieder z’n eigen unieke
deel bij te dragen, En, de input wordt (ook) weer
op waarde geschat.

Lees meer

Vanuit een natuurlijke balans,
.weet een ieder persoon z’n eigen unieke
deel bij te dragen, terwijl dit ook als waardevol
wordt gezien.

 

En is de tijd eenmaal daar,
en de timing hier, om als groep vruchten
af te werpen zal er een dynamische kracht
van jullie uitgaan, die vreemd genoeg ook
de zachtheid in zich heeft huizen.
Zichtbaar, voelbaar en in staat
het potentieel te laten
doen ontplooien!

 

A total combination:

Bij the total combination van een presentatie, training & consultancy traject van Bar’s Resort komen elementen als werkdruk, work-life balance en tijds-en aandachts verdeling aan de orde, maar ook aspecten als communicatie, drijfveren, (core) culture, waarden en persoonlijke expressie van
talent krijgen de ruimte, waar een ieder zich mee
kan afstemmen.

 

Aan de hand van een eerste afspraak,
zal worden gekozen wat centraal moet komen te staan.
Zowel gemeenschappelijk als individual verlangens, behoeften en doelen
worden kenbaar gemaakt, zodat de sessie(s) een ideale aansluiting
zullen vinden, bij zowel jullie als persoon,
als bij jullie als team.

 

Indien er een wezenlijke veranderslag moet plaatsvinden,
en er eerder sprake zal gaan zijn van transformatie, is deze manier
van werken prettig gebleken. Er zal naast dat er gebruik zal worden gemaakt
van een timeframe, die overzicht biedt, ook ruimte (juist) zijn voor
persoonlijke inzicht(en). Deze bieden vaak de essentiele
meerwaarde voor de constructieve (her)indeling van
een organisatie, ten gunste van projecten.

 

De tools van Bar’s Resort kunnen (online) worden toegepast
en kunnen precies de ondersteuning bieden, waar behoefte aan is.

 

“ Creating inside-outside-harmony,
generating energy & clarity..

…enjoying the potential
of your (group)
identity ! ”

Naar bars resort

Bar's Resort
A Complete Corporate Concept

Het concept, waarbij u kiest
voor een presentatie, een training en (individuele)
consultancy hieraan toegevoegd, zou de mogelijke optie zijn,
die goed aan zal aansluiten, wanneer een ieder in het team,
behoefte heeft aan terugkoppeling en een andere vorm
van reflectie en evaluatie, om zo met elkaar de stap
omhoog of vooruit te kunnen zetten.

 

Het kan een nieuwe start
of reset van het team, alle ruimte en mogelijkheid
geven, doelen kracht bijzetten en het (en ieders) potentieel
de kans geven, werkelijk tot uiting en groei
te laten komen.

 

Elementen als werkdruk,
wrok-life balance, vitaliteit en tijds-en aandachts- verdeling,
komen hier aan de orde, maar ook aspecten als communicatie,
drijfveren, (core) culture, waarden en persoonlijke
expressie van talent, krijgen de ruimte, waar
een ieder zich mee kan
afstemmen.

 

Aan de hand
van een eerste afspraak, zal worden gekozen
wat centraal moet komen te staan. Zowel gemeenschappelijk
als individuele verlangens, behoeften en doelen worden kenbaar
gemaakt, zodat de sessie(s) een ideale aansluiting zullen
vinden, bij zowel jullie als persoon,
als bij jullie als team.

Lees meer

Indien er een wezenlijke
veranderslag moet plaatsvinden, en er eerder sprake
zal (gaan) zijn van een transformatie, is deze manier van werken
ook prettig gebleken. Er zal naast dat er gebruik zal worden gemaakt van
een timeframe, ook ruimte zijn voor persoonlijke inzicht(en). Deze
bieden vaak de essentiële meerwaarde voor de constructieve
(her)indeling van een organisatie, mede
ten gunste van projecten.

 

Ook kunnen (individuele) vormen
van ‘processing’ en de (individuele) ‘information rate’ aan de orde
komen, om zo het team (ook van binnen uit) goed, efficiënt en effectief
te laten werken, terwijl men altijd nog bijdraagt en verbonden
blijft met de Company’s (en team’s) Core Culture.
Ofwel de sfeer en samenhang van waarden, die
(onbewust) voelbaar is. Iedereen is zo
letterlijk op elkaar afgestemd. Als
een team.

 

De timing verloopt oprecht ideaal, soepel en moeiteloos.

De tools van Bar’s Resort kunnen (ook online) worden toegepast
en kunnen net de de ondersteuning bieden,
waar behoefte aan is.

Vorige
Volgende
Contact
Voor een oriënterend gesprek, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.
U kunt ook het contactformulier invullen. Ik bel u dan terug op een moment dat het u schikt.