voor wie
veel voorkomende klachten

Burn-out en stress
Angst en Paniek
Trauma
Dwang en obsessie
Verslaving – of doseringsproblematiek
eetproblematiek
Niet meer kunnen ontspannen en genieten
Perfectionistisch en alles onder controle willen hebben
Het gevoel hebben van alles te moeten
Weinig energie
Moeite hebben met grenzen aangeven
Laag zelfbeeld en onzekerheid
Het (authentieke) zelf kwijt zijn
Zoekende zijn
Een onbestemd gevoel
Vast blijven lopen in hooggevoeligheid

voor wie
Blokkades overwinnen & loslaten

 

In mijn praktijk zie ik
over het algemeen mensen met ambitie,
die streven naar het allerbeste. Ze zijn gedreven, leggen de lat
hoog en vinden het belangrijk maximaal te presteren. Ze zijn
vaak perfectionistisch, trekken veel naar zich toe en hebben
het liefst alles onder controle hebben. Ze stellen niet
alleen hoge eisen aan zichzelf, vanuit de
omgeving kan er ook veel van hen
worden verwacht, zowel
zakelijk als privé.

Lees meer

Wanneer verantwoordelijkheidsgevoel,
een grens over is gegaan naar irrealistische schuldgevoelens
lijkt het tij soms lastig te keren en een stap terug te doen.
Vaak ook mede door onvoldoende inzicht en besef,
hetgeen dan ook belangrijk zal zijn om
aandacht aan te besteden.

Zodra ontspannen
en genieten steeds lastiger wordt,
kan men het gevoel hebben van alles te moeten,
te worden geleefd en niet meer aan zichzelf toe te komen.
Wezenlijk opladen blijft steeds langer uit en wanneer de druk
te hoog oploopt, kan dit soms tot verschillende klachten leiden,
zoals stress en burn-out klachten, verslaving-of doseringsproblematiek
en eetproblematiek. Waar bijvoorbeeld alcohol, drugs of (on)gecontroleerd eten in eerste instantie een uitweg leken te bieden, zijn
deze uiteindelijk een belemmering gaan
vormen in het leven.

In principe zijn ambitie, perfectionisme
en doorzettingsvermogen allemaal positieve eigenschappen
die veel op kunnen leveren. Maar soms schieten ze hun doel voorbij en keren
ze zich tegen je. Je raakt uit balans. Het doel is om deze eigenschappen
weer functioneel voor je te laten worden, zodat je weer verder kunt gaan
om alles uit het leven te halen wat erin zit. Door hun persoonlijkheid
en positie zijn cliënten vaak geneigd om door te gaan, hun
probleem te ontkennen en hulp te zien als een teken van
zwakte. Wanneer men zichzelf eenmaal de ruimte heeft
gegeven, het op een andere manier te doen, is het een
gevoel van opluchting en de ware bevrijding het
cadeau dat men nooit had verwacht
werkelijkte beleven.

Andere mensen
kunnen een onbestemd gevoel hebben.
Ze realiseren zich soms alles te hebben, maar toch niet gelukkig
te zijn en vragen zich af hoe dit nu kan. Ze proberen dingen te veranderen.
die ‘verkeerd’ zijn aan zichzelf of hun omgeving, maar raken
het gevoel niet kwijt. Ze hebben vaak moeite
met grenzen aangeven, waardoor ze zich
eigenlijk voortdurend
aanpassen.

Ze hebben behoefte
weer te weten wie ze zijn, wat ze kunnen
en wat ze willen. De energie weer te hebben,
doelen na te streven, het beste uit
zichzelf te halen, te genieten
en gelukkig te zijn.

Vast blijven lopen in hoog gevoeligheid
is ook een veelvoorkomend probleem, dat zowel bij kinderen
als (jong)volwassenen voorkomt. Hier gaat het om de herkenning,
en tevens de erkenning en acceptatie van de gevoeligheid,
die in wezen al het vruchtbare potentieel in zich heeft
heeft dragen. Weten hoe het aan te wenden en een
manier vinden die aansluit bij de persoon, draagt
bij aan de positieve ontdekking, ontwikkeling,
ontplooiing en verwezenlijking van het
autonome authentieke zelf, dat zich
tevens veilig en verbonden voelt
met zijn of haar omgeving.

Voor wie
Doelen behalen & Positieve Ontwikkeling

Of het nu een doel is op privé of zakelijk terrein,
dat u graag wilt behalen, een klankboord kan naast de
ondersteunende en stimulerende functie, ook
een versnelling in de reis ernaar
toe genereren.

 

Samen een plan van aanpak uitstippelen,
een realistische planning maken, dit alles om een doelgerichte aanpak
aan te meten. Wat zijn je drijfveren? Wat zijn je talenten?
Het is een feest van herkenning wanneer alles met
elkaar blijkt samen te hangen.

Lees meer

Geprikkeld blijven om out of the box te denken
en creatieve invalshoeken te nemen, dragen bij aan
een energiegevend proces van ontdekking. Je behaalt doelen,
waarvan je niet eens kon geloven dat ze binnen
je bereik lagen.

Voor wie
(Weer) kunnen ontspannen

Wanneer je te lang bent
door gegaan in een gespannen situatie,
een situatie die veel van je vroeg, of waarvan jij van jezelf
de verwachting had veel te (blijven) geven, kan dit niet alleen mentaal,
maar ook fysiek z’n tol gaan eisen. Je wist wellicht van binnen al,
dat door gaan niet al te verstandig was, maar
‘het kon nog wel even’ of ‘het kon gewoon
niet anders’.

Wat je misschien niet verwachtte,
is dat wanneer dan eenmaal die situatie zich aandiende,
waarin je kon ontspannen, je dit eenvoudig weg niet meer zou lukken.
Daar, waar je jezelf die ‘beloning’ wilde geven van ‘even niets’,
kan zich ineens als een moment van (soms
nog meer) frustratie ontwikkelen.

 

 

Lees meer

Weer (kunnen) ontspannen is dan een erg welkom gevoel,
waar je plots enorm van kunt genieten. Het kan je stil doen staan,
bij welke dingen meer te waarderen, of welke dingen jezelf (te blijven)
geven, omdat je die nu eenmaal nodig hebt.

 

Maar ook het begrip, ‘waar’ je nu eigenlijk
echt die grens over bent gegaan, en hoe het komt dat dit soms
een terugkerend fenomeen is, kunnen je veel inzicht bieden en je weer
bij je eigen bron brengen, die jou de duurzame energie geeft,
waar jij zelf de beschikking over hebt.

 

Gevoelens als ‘niet meer kunnen’ en frustratie,
maken dan weer ruimte voor waardering, dankbaarheid en genieten.

 

En dit alles, vanuit een (her)vonden zelfrespect
voor jouw persoon als geheel.

 

Voor wie
Jezelf Resetten

Soms voel je, er hoeft misschien niet veel te gebeuren,
maar heb wel even die reset nodig. ‘Even’ uit vaste patronen stappen,
even dat (oude) deel van mezelf er weer laten zijn, waar ik me altijd vrij
bij heb gevoeld, gelukkig en goed.

 

Net even een aantal dingen anders doen,
anders aanpakken en (her)inrichten, zijn dan
inderdaad vaak de kleine dingen, die al wezenlijke veranderingen
in uw gevoelsbeleving teweeg brengen. De reset is al een feit
en u plukt er al de vruchten van. Bovendien,
voelt u zich sterker dan ooit.
..en…als nieuw.

Voor wie
Jezelf (weer) zijn in je relatie

Mocht jij of je partner
zich bevinden in een persoonlijke crisis
van welke aard dan ook, kan dat duidelijk voelbaar zijn in de relatie.

Het loopt niet meer gesmeerd,
zoals dat vroeger ging, als van zelfsprekend.
Het kan zijn, dat je de ander niet meer herkend
of dat je zelf anders tegen de wereld
en de dingen bent gaan aankijken.
Communiceren gaat lastig.

 

Zelf weet je misschien
niet eens wat er nu precies aan de hand is.
Laat staan dat het je lukt dit dan duidelijk
over het voetlicht te brengen.

Lees meer

Verliefdheden buiten de relatie
om kunnen ook een rol spelen. Gedachten en emoties
die je kan ervaren waarbij er gevoelens van schuld of schaamte zijn,
vindt je lastig om te delen. Uit angst de ander te kwetsen of te verliezen,
laat je dat dan ook maar. Met als gevolg dat je steeds verder van elkaar afdrijft.
Ieder op z’n eigen eiland. Geen contact, maar ook geen vrijheid.
Je kan mogelijk in conflict komen. Hoe zorg ik ervoor,
dat ik bij mezelf blijf? Hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf
niet verlies in de ander. Kies ik voor de liefde?
Of kies ik voor de vrijheid? Niet wetende
dat het beiden kan zolang je maar
naar je innerlijke zelf kan luisteren,
als je deze al kan horen.

 

Elkaar de ruimte geven,
echt jezelf te zijn, kan een essentiële waarde zijn,
tijdens een periode waarin jullie (samen of alleen)
veranderingen doormaken, en kan tegelijkertijd
een sleutel vormen, jezelf en elkaar
hierin opnieuw te leren
kennen.

 

Iemand inschakelen? De drempel kan hoog zijn.
Toch kan de behoefte ook groter worden aan iemand, die
kan zien wat er aan de hand is. Iemand die de gevoelige snaar weet
te raken, hoe pijnlijk dat ook kan zijn. Iemand die geen partij kiest,
maar kan weergeven wat er in je omgaat en je ook duidelijk
kan maken wat de ander bedoelt. Iemand die je kan
helpen de ander weer te zien, en je kan
helpen weer gezien te worden.
Dit alles geeft vaak
opluchting. En
contact.

Voor wie
Het perspectief openen

Indien u reeds hebt mogen ervaren,
dat er meer is tussen hemel en aarde, kan er veel veranderd
zijn in uw leven. Toch kunt u merken, dat het lijkt alsof er
een plafond aan zit. Alsof u iets ‘niet ziet’,
u ergens ‘over heen kijkt’.

U zou graag over uw
eigen tekortkomingen heen willen groeien. Het is u vaker gelukt,
maar dit keer lijkt u ergens toch in tegen gehouden te worden. Maar door wat?

Uw perspectief openen
en eventuele blinde plekken of vernauwende visies
wegnemen, om (wellicht opnieuw) te kunnen gaan verkennen,
vormen toch vaak weer die eerste stap. Tot de kern komen
en uw vinger erop leggen, kunnen (wederom)
een verademing zijn.

 

Met behulp van verschillende methodieken,
kan uw proces verder op gang geholpen worden, zodat
een volgende ontwikkelingsslag (opniew) plaats kan vinden.

Het resultaat:
uw perspectief heeft zich weer geopend. En bovendien
heeft uw bewustzijn zich voelbaar verbreed, verdiept en verhoogd.
En dat schept het pure geluk, waar u naar zocht.

Voor wie
Persoonlijke transformatie

Een persoonlijke transformatie.
Het lijkt net een achtbaan, waarin je je bevindt.
Je hele wereld lijkt op losse schroeven te staan. Je kan gevoelens
van intens geluk ervaren, maar ook pijn kan heel heftig
ervaren worden. Kortom enorme ups
en downs.

 

Je leert jezelf op een hele andere manier kennen.
Een manier die soms fijn is om te zien, maar ook erg
confronterend kan zijn. Het kan zijn dat je de omgeving anders
gaat ervaren en zien, inclusief je baan, je relatie en je vrienden.
Het is een periode waarbij alles op de schop lijkt te moeten.
Alles wordt in ieder geval her-beoordeeld en vaak
vindt er een enorme opruiming plaats, in de
brede zin van het woord.

 

In deze onzekere periode
kan het zijn dat je het gevoel hebt
de kluts even kwijt te zijn en het oprecht
niet meer te weten. Ondersteuning bij dit hele proces,
kan dan ook zeer wenselijk zijn. Iemand, die de ervaring deelt
en uitleg kan geven aan de dingen die zich voordoen
in je leven, op een soms wonderlijke manier.
Jijzelf zit in de driversseat, alleen is het
makkelijk een navigatie bij de
hand te hebben.

Bar' Resort
Jezelf (her)vinden

Wanneer u niet meer
in contact staat met uw echte authentieke zelf,
kan u gaan vervreemden en u (ver)vreemd gaan voelen.
Het is alsof u een boom bent, maar u kijkt er naar. Alsof u een huis
bent, maar u ‘woont’ er niet meer in. Als u in de spiegel
kijkt, denk u: “ Waar ben je?
Waar ben ik? ”

 

Het kan
soms een lange tijd duren om die
weg naar uzelf weer te vinden. Met name wanneer u ver van uzelf
verwijderd bent komen te raken, bijvoorbeeld door allerlei verwachtingen
van de maatschappij, de omgeving, maar met name ook van uzelf, die
door het opleggen ervan, een enorme (innerlijke) druk met
zich mee hebben kunnen brengen, u uit hebben kunnen
putten en met name door de instant houding ervan,
u in allerlei (verwachtings)patronen,
hebben kunnen laten doen
verzeilen.

 

Het kan een behoorlijke reis
door ‘de eigen wereld’ zijn, om weer daar te komen,
waar u wilt zijn. Het gevoel van, ja ik ben er weer. Ik voel me weer mezelf
en als ik in de spiegel kijk, herken ik mezelf ook weer en als ik kijk
om me heen, voel ik me ook weer thuis. Ik ben weer thuis.
Ik ben weer op m’n plek.

Lees meer

Dit proces,
deze reis, kunt u volgen aan de hand van de journey
van Bar’s Resort. Een methode van diverse tools, die u als een een wandeling
kunt doorlopen, terwijl u door uw eigen leven ‘wandelt’. Met behulp van
inter-views en intensive coaching kunt u uw eigen ‘re-sort’,‘re-treat’
en ‘re-set’ bewerkstelligen, waarmee u de eigen wereld weer
herkenbaar maakt, passend bij het nieuwe perspectief
dat u door uw innerlijke ontwikkeling en de
‘verzameling’ van ervaringen, bent
komen in te nemen.

 

U ontdekt iedere bar,
die zich op het resort mag bevinden en ont-dekt
daarmee iedere bar(riere) in uzelf, die daar is komen te ontstaan,
maar zich ook deed afsluiten van die authentieke
echte zelf, uw kern, uw core.

 

Uw Core Cosnciousness,
uw Bare Beautiful Authentiek Real and Rich Self. Ofwel uw BARS.

Real and Rich tegelijk, omdat die schat aan ervaringen, die zich vaak achter
die barrieres en blokkades mogen bevinden, u juist de rijkdom
van uw eigen echte ik, kunnen laten doen ervaren.
Beautiful and Bare tegelijk, omdat u de
‘naakte’ schoonheid van uzelf en de
dingen weer kunt zien, zoals
ze zijn.

 

U leert patronen (h)erkennen en doorbreken en door middel van emotionele competenties, ook uw omgeving met die autenthieke ik en zijn of haar perspectief kennis te laten maken. U bent voelbaar weer compleet. U voelt zich uzelf, u voelt zich verbonden.

Vorige
Volgende
Contact
Voor een oriënterend gesprek, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.
U kunt ook het contactformulier invullen. Ik bel u dan terug op een moment dat het u schikt.