Consults
Werkwijze

Tijdens de intake informeer ik naar uw vraag,
mogelijke klachten en uw persoonlijke achtergrond, situatie en omgeving.
Daarna volgt een adviesgesprek (soms vindt dit direct al plaats), waarin
ik u een voorstel doe met de mogelijkheden
voor een vervolgtraject.

Mocht u daartoe besluiten, dan bepalen we in overleg
waar de focus van de consulten zal liggen en in welke frequentie
deze zullen plaatsvinden. In de praktijk vindt er vaak
een verschuiving van focus plaats, wat ik
als een natuurlijk proces zie.

Lees meer

Een werkwijze, waarbij zowel empathie als scherpte
het juiste evenwicht van kracht en zacht in u naar boven zal brengen,
is veelal de combinatie, die zowel prettig als effectief kan werken.

Soms aan de hand van inspiratie en met stimulans,
dan juist weer door samen met elkaar die stap naar achter te zetten,
zodat er met en van een afstand weer een helder en prettig beeld
gevormd kan worden van uw (innerlijk)leven
zoals dat in het hier of nu is.

 

Ik werk graag met concepten, methoden
en strategieën uit diverse therapeutische scholen,
waaronder cognitieve gedragstherapie, rational emotive therapy,
cliëntgerichte psychotherapie, interpersoonlijke psychotherapie,
aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie (mindfulness),
EMDR, familieopstellingen, het Minnesota Model
en meditatie- en yogaoefeningen.

Ik kan ze ook combineren met een meer Oosterse visie,
wanneer dit voelbaar passend is en prettig (voor u) werkt.

Op eclectische wijze, pas ik deze toe,
waarbij de aard van de klacht, maar bovenal de cliënt
met diens persoonlijke behoeften, motieven en aspiraties
mij doen bepalen welke toe te passen.

 

Ik vind het in die zin belangrijk om ‘dicht bij de cliënt te blijven’.
Ik geloof in de mens en zijn eigen mogelijkheden. Uw sterke kanten
vormen voor mij daarom een uitgangspunt. Ik zal met u nagaan hoe u
deze verder kunt ontplooien en optimaal kunt gebruiken om
de balans te hervinden en het beste uit uzelf te halen,
mocht dat uw wens en behoefte ook zijn.

 

Met regelmaat zetten
we de stap achteruit om te evalueren,
zodat u het proces en z’n functie zal zien en de waarde
ervan op constructieve wijze zal integreren, hetgeen van meerwaarde
zal zijn voor uw persoonlijk gevoel van welbevinden, de mate
waarin u wezenlijk de kwaliteit van leven zal ervaren,  met
de bijbehorende quality time en het gevoel weer
uzelf te (kunnen en mogen) zijn.

 

“ Dynamic inspiration,

with the sound of stillness,

can form an ultimate atmosphere

to begin a new journey

from here “.

Consults
Private coaching & counseling

Private counseling

Indien er sprake is

van een specifieke klacht is het van belang

om hier in eerste instantie de focus op te richten,

met oog op eventuele onderliggende problematiek.

Kennis, inzicht en probleemoplossende vaardigheden

staan centraal om bewust te worden van valkuilen

en disfunctionele patronen te onderkennen,

te herkennen en te doorbreken, zodat

u weer grip krijgt op uw leven.

 

Private coaching

In een persoonsgerichte benadering

voeren empathie, betrokkenheid en transparantie

de boventoon. De elementen die de rust, ruimte

en mogelijkheid creëren een nieuwe visie

te genereren op datgene wat er

in essentie al was.

 

Lees meer

Op open wijze zal ik u

een spiegel voorhouden om een proces

van bewustwording op gang te brengen, waarbij

u meer inzicht krijgt in uzelf, wat u beweegt en waar u

naar toe wilt. Mogelijk komen er discrepanties naar voren,

die een belemmering vormen in uw leven. Ik zal u de tools

aanreiken om waar nodig veranderingen aan te brengen,

en hoe deze aan te wenden om uw

doel te bereiken.

Consults
Relational, Child & System Coaching

Gesprekken met partners en/of gezinsleden
kunnen een belangrijke invloed hebben op het hele ontwikkelingsproces,
waar u zich (en vaak allemaal) in bevindt. Indien er al gesprekken plaatsvinden
met iemand uit een systeem, is het vaak van toegevoegde waarde (en soms essentieel), dat ook de ander en/of anderen erin betrokken worden.
Onder meer in het licht van ‘je kan wel met één iemand gaan
werken, maar dat heeft weinig zin, wanneer de rest
daar niets van weet’.

 

Disfunctionele patronen
zullen vermoedelijk de kop op spelen, met name in de interactie.
Communicatie is dus belangrijk. Soms lijkt men elkaars taal niet te spreken of zit men zo vast in ‘het eigen gebeuren’, dat men eigenlijk niet goed het
perspectief van de ander(en) kan zien. Een aantal gesprekken,
kan al van relatief grote betekenis zijn en voor
een turningpoint zorgen.

Lees meer

Dit kan ook gelden
vanuit de ouder naar het kind toe.
Er kan (mogelijk) een barriere bij het kind zijn (ontstaan),
om emoties en/of ‘struggles’ uit te durven spreken. Deze kunnen
zich hebben opgebouwd of het kind is vastgelopen en er zijn
klachten of (aandachts)problemen ontstaan. Een gesprek
met alleen uzelf of beide ouders, kan al
inzicht geven.

 

U kunt ook samen met uw kind
komen of uw kind zelf in gesprek laten gaan. Dit kan veel ruimte
geven en vertrouwen, om de (levens)energie tijdens een (innerlijk) proces,
weer vrijlijk te laten doen stromen, hetgeen de ontwikkeling
(weer) positief zal ondersteunen.

 

“ Creating harmony and
respecting each other’s
privacy & identity “

Consults
Corporate & System Coaching

Indien de ontwikkeling
en / of samenwerking met één van uw medewerkers
in uw bedrijf minder vanzelfsprekend lijkt te gaan en voortgang
uitblijft, of als er sprake is geweest van uitval (mede) door
psychische klachten, zoals stress of burn-out, kan een
traject van corporate coaching
een fijne opening bieden.

 

Er kunnen vragen zijn ontstaan als:
zit de persoon nog op de juiste positie ? Krijgt deze
er nog wel ‘voeding van binnen uit’ ? Moet er wellicht een innerlijk
proces plaatsvinden, om het gevoel weer te hebben op de plek
te staan. Ziet iedereen het wellicht, behalve
de persoon zelf?

 

Naast vitaliteit,
blinde vlekken en eventuele aandachtspunten
vanuit de organisatie, kan hier aandacht aan worden besteed,
om een (re-integratie) proces ten goede te komen. In een met elkaar
afgesproken traject volgen gesprekken met zowel u als
de medewerker(s) in kwestie.

 

Het uitgangspunt is weer
een prettige vernieuwde samenwerking op gang te brengen,
waar beiden zich comfortabel bij voelen. En van betekenis.
Een meerwaarde voor een ieder in het bedrijf
en het bedrijf zelf.

Lees meer

De combinatie met Bar’s Resort
Het concept waarbij u kiest voor een presentatie,
een training en (individuele) consultancy, hieraan toegevoegd
zou de mogelijke optie zijn, die goed aan zal aansluiten wanneer
een ieder in het team(s), behoefte heeft aan terugkoppeling, en een andere
vorm van reflectie en evaluatie, om zo met elkaar de stap omhoog of vooruit
te kunnen zetten, die een reset of nieuwe start alle ruimte en mogelijkheid
biedt het potentieel ervan tot uiting en groei te kunnen laten brengen.

Elementen als werkdruk, work-life balance
en tijds-en aandachts verdeling komen hier aan de orde, maar
ook aspecten als communicatie, drijfveren, (core) culture, waarden en persoonlijke expressie van talent krijgen de ruimte, waar een
ieder zich mee kan afstemmen.

Aan de hand van een eerste afspraak,
zal worden gekozen wat centraal moet komen te staan.
Zowel gemeenschappelijk als individual verlangens, behoeften en doelen
worden kenbaar gemaakt, zodat de sessie(s) een ideale aansluiting
zullen vinden, bij zowel jullie als persoon,
als bij jullie als team.

Indien er een wezenlijke veranderslag moet plaatsvinden,
en er eerder sprake zal gaan zijn van transformatie, is deze manier van werken
prettig gebleken. Er zal naast dat er gebruik zal worden gemaakt van een timeframe, die overzicht biedt, ook ruimte (juist) zijn voor persoonlijke inzicht(en). Deze bieden vaak de essentiele meerwaarde voor
de constructieve (her)indeling van een organisatie,
ten gunste van projecten.

De tools van Bar’s Resort kunnen (online) worden toegepast
en kunnen precies de ondersteuning bieden, waar behoefte aan is.

vraag een offerte aan of maak een afspraak.

Vorige
Volgende
Contact
Voor een oriënterend gesprek, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.
U kunt ook het contactformulier invullen. Ik bel u dan terug op een moment dat het u schikt.